חברת גולדן ריסייקלינג בע"מ
חברת גולדן ריסייקלינג בע"מ

חברה הקשורה לחברת גולדשטיין אהרון בע"מ אשר עוסקת כבר עשרות שנים בנושא מיחזור בגדים.

חברת גולדן ריסייקלינג בע"מ מציבה מיכלים לאיסוף בגדים בכל רחבי הארץ בשיתוף עם עמותות, עיריות ורשויות מקומיות. החברה דואגת לריקון ופינוי המיכלים באופן שוטף ולמיחזור הבגדים לשימוש חוזר.

באופן זה חברת גולדן ריסייקלינג תורמת לשיפור איכות הסביבה ולחיסכון בעליות הטמנת האשפה.